Open de Bijbel

Titus 3:1
NBV1 Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version