Open de Bijbel

Titus 2:5
NBV 5 dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version