Open de Bijbel

Titus 2:13
NBV 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version