Open de Bijbel

Titus 2:11
NBV 11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version