Open de Bijbel

Titus 1:2
NBV 2 die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version