Open de Bijbel

Titus 1:16
NBV 16 Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Weerzinwekkend zijn ze, onwillig en niet in staat tot ook maar iets goeds. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version