Spreuken 9:10

NBV

10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

SV

10De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.

KJV

10The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.