Open de Bijbel

Spreuken 6:10
NBV 10 Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version