Spreuken 4:23

SV

23Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

KJV

23Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.