Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Job 11:17

Lichter dan de middag zal het leven zijn, als de ochtend zal het donker stralen.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Daniel 12:3

De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Filippensen 2:15

opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

2 Korinthe 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

2 Petrus 1:19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

2 Samuel 23:4

Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten."
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Openbaring 21:23

De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Mattheüs 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Openbaring 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Mattheüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Psalmen 84:7

(84:8) Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Jesaja 26:7

U effent het pad voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Job 23:10

Maar hij kent de wegen die ik kies; als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

2 Petrus 3:18

maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Mattheüs 5:45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Zacharia 14:6

Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans.
Gerelateerd aan Spreuken 4:18

Hosea 6:3

Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.'