Open de Bijbel

Spreuken 4:18
NBV 18 De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version