Open de Bijbel

Spreuken 30:6
NBV 6 Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version