Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Spreuken 11:30

Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.
Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Spreuken 13:12

Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.
Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Genesis 2:9

Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Genesis 3:22

Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.
Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Spreuken 15:4

Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Gerelateerd aan Spreuken 3:18

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.