Spreuken 29:18

NBV

18Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid, wie de wet in acht neemt, is gelukkig.

SV

18Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.

KJV

18Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.