Open de Bijbel

Spreuken 28:13
NBV 13 Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version