Spreuken 27:6

NBV

6Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.

SV

6De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden.

KJV

6Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful.