Open de Bijbel

Spreuken 27:6
NBV 6 Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version