Spreuken 23:7

NBV

7Hij is door en door berekenend. Zegt hij: 'Tast toe, 'dan meent hij er niets van.

SV

7Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen: Eet en drink! maar zijn hart is niet met u;

KJV

7For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.