Open de Bijbel

Spreuken 23:26
NBV 26 Mijn zoon, geef me je vertrouwen, vind vreugde in de weg die ik je wijs. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version