Spreuken 22:28

NBV

28Verplaats geen oude grenzen, je voorouders hebben ze vastgesteld.

SV

28Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben.

KJV

28Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.