Open de Bijbel

Spreuken 21:17
NBV 17 Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden, wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 He that loveth pleasure shall be a poor man: he that loveth wine and oil shall not be rich.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version