Gerelateerd aan Spreuken 20:27

Gerelateerd aan Spreuken 20:27

1 Korinthe 2:11

Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

Job 32:8

Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

Hebreeën 4:12

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

2 Korinthe 4:2

Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

Romeinen 2:15

Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

1 Johannes 3:19

Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
Gerelateerd aan Spreuken 20:27

Spreuken 20:30

Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen, slagen zuiveren het innerlijk.