Spreuken 20:27

SV

27De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks.

KJV

27The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.