Spreuken 16:32

NBV

32Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

SV

32De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.

KJV

32He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.