Spreuken 16:28

NBV

28Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

SV

28Een verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend.

KJV

28A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.