Open de Bijbel

Spreuken 15:8
NBV 8 Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version