Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Spreuken 25:25

Een goed bericht uit een ver land is als koel water voor een dorstige keel.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Openbaring 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Lukas 2:10

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Jesaja 58:11

De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Openbaring 21:23

De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Prediker 11:7

Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Psalmen 89:15

(89:16) Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Spreuken 3:8

Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Spreuken 13:9

Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde, de lamp van goddelozen wordt gedoofd.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Ezra 9:8

En toch heeft de HEER, onze God, onlangs zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen, en door ons een houvast te geven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten en ons in onze slavernij weer wat levensmoed gegeven.
Gerelateerd aan Spreuken 15:30

Spreuken 17:22

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.