Open de Bijbel

Spreuken 15:30
NBV 30 Een lachend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Het licht der ogen verblijdt het hart; een goed gerucht maakt het gebeente vet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 The light of the eyes rejoiceth the heart: and a good report maketh the bones fat.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version