Spreuken 15:13

NBV

13Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest.

SV

13Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken; maar door de smart des harten wordt de geest verslagen.

KJV

13A merry heart maketh a cheerful countenance: but by sorrow of the heart the spirit is broken.