Open de Bijbel

Spreuken 15:1
NBV1 Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version