Spreuken 15:1

SV

1Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.

KJV

1A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.