Spreuken 14:26

NBV

26Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.

SV

26In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen.

KJV

26In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge.