Open de Bijbel

Spreuken 14:25
NBV 25 Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 A true witness delivereth souls: but a deceitful witness speaketh lies.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version