Spreuken 14:14

SV

14Die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden; maar een goed man van zichzelven.

KJV

14The backslider in heart shall be filled with his own ways: and a good man shall be satisfied from himself.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.