Open de Bijbel

Spreuken 14:10
NBV 10 Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Het hart kent zijn eigen bittere droefheid; en een vreemde zal zich met deszelfs blijdschap niet vermengen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 The heart knoweth his own bitterness; and a stranger doth not intermeddle with his joy.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version