Spreuken 13:24

NBV

24Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem.

SV

24Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.

KJV

24He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.