Open de Bijbel

Spreuken 13:14
NBV 14 De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Des wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version