Spreuken 11:30

NBV

30Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.

SV

30De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.

KJV

30The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.