Spreuken 11:2

NBV

2Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.

SV

2Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.

KJV

2When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.