Open de Bijbel

Spreuken 10:21
NBV 21 De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version