Spreuken 1:8

NBV

8Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.

SV

8Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet;

KJV

8My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother: