Open de Bijbel

Ruth 2:17
NBV 17 Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Alzo las zij op in dat veld, tot aan den avond; en zij sloeg uit, wat zij opgelezen had, en het was omtrent een efa gerst.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 So she gleaned in the field until even, and beat out that she had gleaned: and it was about an ephah of barley.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version