Open de Bijbel

Romeinen 9:24
NBV 24 Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version