Open de Bijbel

Romeinen 9:17
NBV 17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: 'Ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version