Open de Bijbel

Romeinen 9:16
NBV 16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version