Open de Bijbel

Romeinen 8:8
NBV 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 So then they that are in the flesh cannot please God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version