Open de Bijbel

Romeinen 8:7
NBV 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version