Romeinen 8:6

NBV

6Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

SV

6Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

KJV

6For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.