Open de Bijbel

Romeinen 8:4
NBV 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version