Open de Bijbel

Romeinen 8:37
NBV 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version