Romeinen 8:37

NBV

37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

SV

37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

KJV

37Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.