Romeinen 8:37

SV

37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

KJV

37Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.