Romeinen 8:36

NBV

36Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.'

SV

36(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

KJV

36As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.