Open de Bijbel

Romeinen 8:31
NBV 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version